آموزش c#

آموزش

درک مفاهیم مشتق


ریاضی فنی و حرفه ای پودمان ۴ درک مفاهیم مشتق دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از…

آموزش

اخلاق حرفه ای پایه ۱۲


اخلاق حرفه ای پایه ۱۲ هنرستانهای فنی و کاردانش دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید…

آموزش

ریاضی ۳/ پایه ۱۲ فنی و کاردانش / درک مفهوم مشتق


ریاضی ۳ پایه ۱۲ فنی و کاردانش درک مفهوم مشتق دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از…

آموزش

عملگرهای منطقی


نام کتاب: پایگاه داده پایه یازدهم پودمان: چهارم (توسعه واسط گرافیکی) فصل: یادگیری هشتم صفحه کتاب از تا: ۱۸۵ تا…

عملگرهای منطقی
آموزش

عملگرهای منطقی


نام کتاب: تولید محتوای الکترونیک پایه دهم پودمان: پنجم (حل مسائل شرطی) فصل: یادگیری دهم صفحه کتاب از تا: ۲۴۶…

عملگرهای منطقی
آموزش

عملگرهای منطقی


نام کتاب: تولید محتوای الکترونیک پایه دهم پودمان: پنجم (حل مسائل شرطی) فصل: یادگیری نهم صفحه کتاب از تا: ۲۳۷…

اشکال زدایی خطاها در سی شارپ
آموزش

اشکال زدایی خطاها در سی شارپ


اشکال زدایی خطاها در سی شارپ کتاب تولید محتوای الکترونیک پایه دهم ارسالی از سرکارخانم مهندس بهشتی مقدم دانلود گپ…

رویدادهای صفحه کلید کتاب در سی شارپ
آموزش

رویدادهای صفحه کلید کتاب در سی شارپ


رویدادهای صفحه کلید کتاب کتاب پایگاه داده پایه یازدهم شبکه ارسالی از سرکارخانم مهندس بهشتی مقدم دانلود گپ باعضویت در…

ایجاد منو  در سی شارپ
آموزش

ایجاد منو در سی شارپ


ایجاد منو در سی شارپ کتاب پایگاه داده پایه یازدهم شبکه ارسالی از سرکارخانم مهندس بهشتی مقدم دانلود گپ باعضویت…