آموزش excel

آموزش

توانایی ایجاد و کار با نمودارها


توانایی ایجاد و کار با نمودارها فصل ۷ کتاب صفحه گسترده ۲۰۰۷ شاخه کاردانش ارسالی از سرکارخانم مهندس رضا زاده…

آموزش

توانایی ایجاد و کار با نمودارها


فصل ۷ کتاب صفحه گسترده ۲۰۰۷ شاخه کاردانش توانایی ایجاد و کار با نمودارها ارسالی از سرکارخانم مهندس رضازاده هنر…

آموزش

آشنایی با ماکرو _ اکسل


قطعا براي شما پيش امده که مجبور باشيد هرروزکارهايی تکراری در اکسل انجام دهيد. ماکرو دقيقا براي رفع همين مشکل…

آموزش

تابع if


آموزش تابع شرطی IF در اکسلگذاشتن شرط در اکسل با تابع IF بسیار پر کاربرد است و اتفاقا اکثر کاربران…

آموزش

کلیدهای ترکیبی درexcel


دراین مقاله یادمیگیریم با استفاده از کلید های فوری اکسل به سادگی استفاده کنیم

آموزش

تابعAverage دراکسل – میانگین سلول ها


تابع Average یکی از توابع اماری موجود در اکسل می باشد. کار این تابع بسیار ساده وهمان طور که از…

آموزش

تابع COUNTA اکسل – شمردن سلول پر


توضیح تابع Count در اکسل با یک مثال ساده فرض می کنیم که فایل اکسلی دارید که شامل اطلاعات یک…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک