آموزش مقدماتی لینوکس

آموزش

دستورات ترمینال لینوکس


ترمینال محیط خط فرمان لینوکس است. اگر اکنون در محیط گرافیکی هستید ساده‌ترین روش برای آوردن ترمینال استفاده از کلیدهای ‌Ctr + Alt + T است که در تمامی توزیع‌ها پشتیبانی می‌شود.

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک