آموزش

آموزش

مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه ۱۲-فصل ۶


مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه ۱۲ فصل ۶ دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید…

آموزش

زبان انگلیسی پایه ۱۲


زبان انگلیسی پایه ۱۲ دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید ترین ویدیوها مطلع شوید عضویت…

آموزش

درک مفاهیم مشتق


ریاضی فنی و حرفه ای پودمان ۴ درک مفاهیم مشتق دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از…

آموزش

اخلاق حرفه ای پایه ۱۲


اخلاق حرفه ای پایه ۱۲ هنرستانهای فنی و کاردانش دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید…

آموزش

ریاضی ۳/ پایه ۱۲ فنی و کاردانش / درک مفهوم مشتق


ریاضی ۳ پایه ۱۲ فنی و کاردانش درک مفهوم مشتق دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از…

آموزش

عملگرهای منطقی


نام کتاب: پایگاه داده پایه یازدهم پودمان: چهارم (توسعه واسط گرافیکی) فصل: یادگیری هشتم صفحه کتاب از تا: ۱۸۵ تا…

آموزش

شیمی پودمانی ۴ کتاب فنی و حرفه ای


شیمی پودمانی ۴ کتاب فنی و حرفه ای مبدل کاتالیستی

آموزش

زیست ۲ پایه یازدهم تجربی


زیست ۲ پایه یازدهم تجربی دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید ترین ویدیوها مطلع شوید…

آموزش

حسابان پایه ۱۱ مثلثات


حسابان پایه ۱۱ مثلثات دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید ترین ویدیوها مطلع شوید عضویت…