آموزش

آموزش

فوتوالکتریک فیزیک پایه ۱۲


فوتوالکتریک فیزیک پایه ۱۲ دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید ترین ویدیوها مطلع شوید عضویت…

عملگرهای منطقی
آموزش

عملگرهای منطقی


نام کتاب: تولید محتوای الکترونیک پایه دهم پودمان: پنجم (حل مسائل شرطی) فصل: یادگیری دهم صفحه کتاب از تا: ۲۴۶…

عملگرهای منطقی
آموزش

عملگرهای منطقی


نام کتاب: تولید محتوای الکترونیک پایه دهم پودمان: پنجم (حل مسائل شرطی) فصل: یادگیری نهم صفحه کتاب از تا: ۲۳۷…

آموزش

انسان و محیط زیست پایه ۱۱


انسان و محیط زیست پایه ۱۱ دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید ترین ویدیوها مطلع…

آموزش

نگارش ۲ پایه ۱۱-درس ۵


نگارش ۲ پایه ۱۱-درس ۵ دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید ترین ویدیوها مطلع شوید…

آموزش

فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته تجربی


فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته تجربی دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید ترین ویدیوها مطلع…

آموزش

فصل ۴ شیمی ۱۲ ریاضی و تجربی


فصل ۴ شیمی ۱۲ ریاضی و تجربی مبدل کاتالیستی

آموزش

فصل ۴ شیمی ۱۲ ریاضی و تجربی


فصل ۴ شیمی ۱۲ ریاضی و تجربی پاسخ صفحه ۹۸

آموزش

فصل ۴ شیمی ۱۲ ریاضی و تجربی


فصل ۴ شیمی ۱۲ ریاضی و تجربی پاسخ صفحه ۹۷