خانواده

خانواده

رنجاندن همسر


شخصی ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ‌ای همسرش را ﺭﻧﺠﺎﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ ﺷﺪ. اﺯ ﺭاﻩ‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺩﻝهمسرش ﺗﻼﺵ ﻛﺮﺩ. اﺯﺟﻤﻠﻪ…

خانواده

عذرخواهی کردن را عیب ندانید!


از هر خانم متاهلی بپرسید که موقع جروبحث کردن با همسرش چه چیزی بیشتر از همه آزارش می‌دهد، اکثرشان جواب…

خانواده

احترام گذاشتن به مردان


با احترام گذاشتن به مرد، می‌توان او را برای همیشه داشت شوهر شما نظیر بسیاری از مردان، از لحاظ عاطفی به…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک