فیلم های آموزشی متوسطه اول

آموزش

نقشه کشی با کامپیوتر معماری دوازدهم -خانم جهانگشته


نقشه کشی با کامپیوتر معماری دوازدهم خانم جهانگشته دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید ترین…

آموزش

ادبیات متوسطه اول درس دوازدهم پایه هشتم


ادبیات متوسطه اول درس دوازدهم پایه هشتم دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید ترین ویدیوها…

آموزش

علوم پایه هفتم – فصل ۱۱


علوم پایه هفتم – فصل ۱۱ دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید ترین ویدیوها مطلع…

آموزش

جزوه ریاضی نهم


جهت دانلود جزوه ریاضی نهم لطفا اینجا کلیک نمایید

آموزش

زبان پایه نهم


جهت دانلود لطفا اینجا کلیک نمایید

آموزش

شیمی ۱۱- بررسی چند نکته مهم درمورد گروههای عاملی۳


شیمی ۱۱- بررسی چند نکته مهم درمورد گروههای عاملی۳ دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید…

آموزش

علوم پایه هفتم – فصل ۱۱


علوم پایه هفتم – فصل ۱۱ دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید ترین ویدیوها مطلع…

آموزش

آموزش آجرچینی – فناوری نهم – پودمان معماری


آموزش آجرچینی – فناوری نهم – پودمان معماری دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید ترین…

آموزش

فناوری – رسم پرچم ایران با بریس کد


فناوری – رسم پرچم ایران با بریس کد دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید ترین…