فیلم های آموزشی متوسطه دوم

آموزش

شیمی ۱۲-فصل ۴-خانم رمضانی


شیمی ۱۲ فصل ۴ خانم رمضانی دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید ترین ویدیوها مطلع…

آموزش

شیمی ۱۲-فصل ۴-خانم رمضانی۱


شیمی ۱۲-فصل ۴-خانم رمضانی۱ دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید ترین ویدیوها مطلع شوید عضویت…

آموزش

ادبيات فارسي پايه نهم – درس ۱۱


ادبيات فارسي پايه نهم درس ۱۱ دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید ترین ویدیوها مطلع…

آموزش

فیزیک دهم-گرماسنجی


فیزیک دهم گرماسنجی سرکار خانم تیموری دبیر ناحیه یک مشهد دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از…

آموزش

فیزیک دهم گرمای نهان ذوب و تبخیر


فیزیک دهم گرمای نهان ذوب و تبخیر سرکار خانم تیموری دبیر ناحیه یک مشهد   دانلود گپ باعضویت در کانال…

آموزش

مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه ۱۲-فصل ۶


مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه ۱۲ فصل ۶ دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید…

آموزش

زبان انگلیسی پایه ۱۲


زبان انگلیسی پایه ۱۲ دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید ترین ویدیوها مطلع شوید عضویت…

آموزش

ریاضی ۳/ پایه ۱۲ فنی و کاردانش / درک مفهوم مشتق


ریاضی ۳ پایه ۱۲ فنی و کاردانش درک مفهوم مشتق دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از…

آموزش

زیست ۲ پایه یازدهم تجربی


زیست ۲ پایه یازدهم تجربی دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید ترین ویدیوها مطلع شوید…