فیلم های فنی حرفه ای و کاردانش

آموزش

معماری یازدهم فنی و حرفه ای -عناصر جزئیات


معماری یازدهم فنی و حرفه ای عناصر جزئیات دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید ترین…

آموزش

درک مفاهیم مشتق


ریاضی فنی و حرفه ای پودمان ۴ درک مفاهیم مشتق دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از…

آموزش

اخلاق حرفه ای پایه ۱۲


اخلاق حرفه ای پایه ۱۲ هنرستانهای فنی و کاردانش دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید…

آموزش

عملگرهای منطقی


نام کتاب: پایگاه داده پایه یازدهم پودمان: چهارم (توسعه واسط گرافیکی) فصل: یادگیری هشتم صفحه کتاب از تا: ۱۸۵ تا…

عملگرهای منطقی
آموزش

عملگرهای منطقی


نام کتاب: تولید محتوای الکترونیک پایه دهم پودمان: پنجم (حل مسائل شرطی) فصل: یادگیری دهم صفحه کتاب از تا: ۲۴۶…

عملگرهای منطقی
آموزش

عملگرهای منطقی


نام کتاب: تولید محتوای الکترونیک پایه دهم پودمان: پنجم (حل مسائل شرطی) فصل: یادگیری نهم صفحه کتاب از تا: ۲۳۷…

آموزش

ساخت جدول درmysql


ساخت جدول درmysql پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پودمان ۴ واحد یادگیری ۵ دانلود گپ باعضویت در…

آموزش

ساخت دیتا بیس درmysql


ساخت دیتا بیس درmysql پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پودمان ۴ واحد یادگیری ۵ دانلود گپ باعضویت…

آموزش

تاریخچه sql


تاریخچه sql فیلم شماره ۱۱۲۰۸ کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب دانلود گپ باعضویت در کانال زود…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک