رشته مکاترونیک

رشته مکاترونیک

معرفی رشته مکاترونیک


امروزه کمتر محصول صنعتى را مى توان یافت که ترکیبى از حوزه هاى مختلف مهندسى نباشد. این ترکیب در محصولات…