اب

ورزش

رشته ورزشی شنا


۵ / ۵ ( ۱۳ امتیاز ) مقدمه شنا «Swimming» در کنار این که یک ورزش به حساب می آید…

آموزش

آیا ساخت خودروی آب سوز ممکن است؟


در مقاله‌ی پیش رو امکان ساخت خودروی آب‌سوز یا به‌طور کلی استفاده از آب به‌عنوان سوخت را بررسی خواهیم کرد….