استیو جابز

تکنولوژی

تاریخچه اپل


در این پست داستان و قصه ی اپل را خواهیم گفت و از روزهای آغازینی که جرقه ی ایجاد اپل…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک