امنیت سایبری

آموزش

تهدیدهای امنیت سایبری اینترنت اشیاء در سال ۲۰۲۰ را بیشتر بشناسیم


زومیت/ با رشد فناوری‌های نوین و دستگاه‌های مبتنی‌بر اینترنت اشیاء، کاربران در معرض تهدیدهای سایبری مختلفی قرار دارند. معمولا سارقان…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک