اولین نام دامنه‌ی ثبت‌شده در تاریخ

آموزش

پشت صحنه اینترنت;تاریخچه نام های دامنه


ایا تا‌به‌حال فکر کرده‌اید که چه چیزی پشت هزینه‌ی خرید دامنه برای یک وب‌سایت است و اصلا ریشه‌ی این نام‌ها…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک