اپلیکیشن‌ های پرمصرف باتری

تکنولوژی

۷ دسته اپلیکیشن‌ خطرناک برای باتری و حافظه گوشی!


بسیار واضح است که برخی از برنامه‌ها می‌توانند بر عملکرد حافظه یا باتری تلفن شما تأثیر منفی بگذارند، یا اینکه…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک