اکسل

آموزش

توانایی ایجاد و کار با نمودارها


توانایی ایجاد و کار با نمودارها فصل ۷ کتاب صفحه گسترده ۲۰۰۷ شاخه کاردانش ارسالی از سرکارخانم مهندس رضا زاده…

آموزش

آشنایی با ماکرو _ اکسل


قطعا براي شما پيش امده که مجبور باشيد هرروزکارهايی تکراری در اکسل انجام دهيد. ماکرو دقيقا براي رفع همين مشکل…

آموزش

تابع if


آموزش تابع شرطی IF در اکسلگذاشتن شرط در اکسل با تابع IF بسیار پر کاربرد است و اتفاقا اکثر کاربران…

آموزش

کلیدهای ترکیبی درexcel


دراین مقاله یادمیگیریم با استفاده از کلید های فوری اکسل به سادگی استفاده کنیم