بدافزار اندروید

تکنولوژی

بدافزار Ads Blocker با ادعای مسدودسازی تبلیغات، کاربران اندروید را بمباران تبلیغاتی می‌کند


بدافزار Ads Blocker (با Ad Blocker اشتباه نشود) با پنهان‌شدن در حافظه‌ی گوشی، به نمایش تبلیغات می‌پردازد. یک نرم‌افزار مسدودکننده‌ی…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک