برترین خودروهای اسپرت دنیا

تکنولوژی

فهرست برترین خودروهای اسپرت دنیا به انتخاب Road & Track


سایت و نشریه‌ی Road & Track فهرست ۱۱ خودرو را برای انتخاب بهترین مدل سال ۲۰۲۰ ازنظر عملکرد به‌چالش می‌کشد….

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک