برنامه نویسی

بهبود مغز
سبک زندگی

برنامه نویسی چگونه روی مغز ما تاثیر میگذارد؟


این مسئله حقیقت دارد که: برنامه‌نویسان متفاوت از دیگران فکر می‌کنند. البته این به‌معنی آن نیست که برنامه‌نویسان لزوما باهوش‌تر…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک