تشعشعات رادیویی

تکنولوژی

میزان تشعشعات رادیویی کشور از زبان وزیر ارتباطات


با وجود نگرانی‌ها درباره تشعشعات رادیویی و امواج الکترومغناطیسی، مسوولان معتقدند با توجه استانداردهای موجود، در کشور عددی بالاتر از…