تعریف متغیر

آموزش

نحوه گرفتن چندفایل همزمان در c#


شاید برایتان پیش آمده باشد که در visual studio نتوانید با کمک دستور open file Dialog نتوانسته باشید چند عکس به درون برنامه تان اضافه کنید.

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک