تپ‌سی

سبک زندگی

تپ‌سی یک سوم از درآمدش از هر سفر را به رانندگان می‌دهد


نویسنده: محمد کرمی تپ‌سی با هدف حمایت مالی و کاهش نگرانی رانندگان پس از افزایش قیمت بنزین، برای جبران، یک…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک