تگ ها

html

تگ “u” در html چه کابردی دارد


۳ / ۵ ( ۱ امتیاز ) تگ”u” در html برای تعیین یک کلمه یا جمله مهم را نشان دادن…