حرارت بیش از حد

آموزش

این کارها لپ‌تاپ‌تان را نابود می‌کند!


قیمت گجت ها از جمله موبایل و کامپیوتر به حدی رسیده که بعید است کسی به دنبال راهی برای نابود…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک