خودروهای ایرانی

تکنولوژی

اتصال خودروهای ایرانی به اینترنت تا ۵ سال آینده


معاون گروه خودرویی ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی و حمل ونقل پیشرفته با تاکید بر این که تا سال ۲۰۲۵،…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک