داده کاوی چیست

تکنولوژی

دیتا ماینینگ یا داده کاوی چیست؟


  همان‌گونه که در مقاله‌ی پیشین به آن اشاره شد، داده‌کاوی عبارت است از فرآیند اکتشاف الگو و روندهای منظم…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک