داستان خدای جنگ

GOD OF WAR
تکنولوژی

داستان بازی God of War 2018


۲ / ۵ ( ۱ امتیاز ) مقدمه چند سال از انتقامی که کریتوس از خدایان المپ‌نشین گرفت می‌گذرد. کریتوس…