دوچرخه

آموزش

نگاهی به تاریخچه دوچرخه


دوچرخه وسیله است مکانیکی که با استفاده از قدرت حرکتی پاها به هر شکلی قادر به حرکت است . این…

ورزش

دوچرخه سواری


مقدمه دوچرخه سواری، ورزشی مفید  دوچرخه سواری یکی از بهترین ورزشهاست که متاسفانه این روزها در کشور ما کمتر مورد…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک