دیالوگ

آموزش

نحوه گرفتن چندفایل همزمان در c#


شاید برایتان پیش آمده باشد که در visual studio نتوانید با کمک دستور open file Dialog نتوانسته باشید چند عکس به درون برنامه تان اضافه کنید.