ربات هوش مصنوعی سوفیا و هنسون رباتیکس

تکنولوژی

هوش مصنوعی چیست؟ تاریخچه تکامل هوش مصنوعی تا امروز


هوش مصنوعی چیست؟ هوش مصنوعی چیست؟ بیایین با یه سوال شروع کنیم. شما فکر میکنید پیچیده ترین شیع در کهکشان…