رسانه

سبک زندگی

سواد رسانه ای چیست؟


رسانگیزه‌های مردم برای گذراندن وقت با ابزارهای رسانه چیست؟ از بین نیازهای متعددی که پیشنهاد شده، بسیاری از پژوهش‌ها بر…

شبکه های اجتماعی

کاربرد های شبکه های اجتماعی


شبکه های اجتماعی در اکثر مواقع برای اطلاع رسانی و کشف ، اخبار ، رسانه ها و محتواهای جدید مورد…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک