رشته مکاترونیک

رشته مکاترونیک

معرفی رشته مکاترونیک


امروزه کمتر محصول صنعتى را مى توان یافت که ترکیبى از حوزه هاى مختلف مهندسى نباشد. این ترکیب در محصولات…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک