رمز دوم

آموزش

وداع با رمز دوم در شب یلدا


رمز دوم پویا از ابتدای دی‌ماه اجباری می‌شود و همه بانک‌ها موظفند که این طرح را اجرا کنند، اما برای…