رمز پویا

آموزش

راهنمای دریافت رمز یکبار مصرف بانک ها


طبق اعلام رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از اول دی ماه ۱۳۹۸ رمز دوم کارت های بانکی غیر فعال…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک