زمین

فضا

سياره شناس آمريكايى در مصاحبه اى زمان احتمالى برخورد ماه با زمين را پيش بينى كرد.


۵ / ۵ ( ۱ امتیاز ) اين كارشناس احتمال مى دهد كه كره ماه و زمين مى توانند بعد…

فضا

کره زمین از گذشته تا کنون


۵ / ۵ ( ۶ امتیاز ) زمین ، سومین سیاره نزدیک به خورشید و بزرگترین سیاره در میان سیارات…

فضا

اگر ماه نباشد!


۵ / ۵ ( ۳ امتیاز ) اگر ماه نباشد چه اتفاقی برای زمین می افتد؟ همان طور که می…