سایبری

تکنولوژی

فضای سایبری چیست:


فضای سایبری چیست: فضای سایبری: به مجموعه هایی از ارتباطات درونی انسان از طریق کامپیوتر و مسائل مخابراطی بدون در…

آموزش

تهدیدهای امنیت سایبری اینترنت اشیاء در سال ۲۰۲۰ را بیشتر بشناسیم


زومیت/ با رشد فناوری‌های نوین و دستگاه‌های مبتنی‌بر اینترنت اشیاء، کاربران در معرض تهدیدهای سایبری مختلفی قرار دارند. معمولا سارقان…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک