سایبورگ

تکنولوژی

سایبورگ


آشنایی با سایبورگ نسل پنجم رایانه به رایانه ایی اطلاق می شود که هوش مصنوعی را به کار می گیرند…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک