سگ

تکنولوژی

پلیس آمریکا سگ رباتیک را به کار گرفت


مهر/ گزارشی جدید نشان می دهد پلیس ایالتی ماساچوست سگ رباتیک شرکت بوستون دینامیکز را به مدت چندماه اجاره و…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک