عوارض بیماری سل

بیماری سل
آموزش

بیماری سل


علائم بیماری سل چیست ؟ میكروب سل در اغلب موارد ریه را درگیر می كند و با علائم مربوط به…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک