فشار خون

سبک زندگی

فشار خون چیست؟ و چگونه محاسبه می شود


فشار خون چیست؟ اگر تمامی رگ‌های خونی شما را پشت هم بچینند، طول آنها حدود ۹۵٫۰۰۰ کیلومتر خواهد بود. آنها…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک