فناوری اطلاعات

آموزش

شناخت فناوری اطلاعات و کاربردهای آن


  بسیاری فناوری اطلاعات را مترادف با كامپیوتر می دانند. این تلقی، از آنجاكه موتور محركه این فناوری كامپیوتراست چندان…

آموزش

تهدیدهای امنیت سایبری اینترنت اشیاء در سال ۲۰۲۰ را بیشتر بشناسیم


زومیت/ با رشد فناوری‌های نوین و دستگاه‌های مبتنی‌بر اینترنت اشیاء، کاربران در معرض تهدیدهای سایبری مختلفی قرار دارند. معمولا سارقان…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک