فناوری

آموزش

شناخت فناوری اطلاعات و کاربردهای آن


۵ / ۵ ( ۱ امتیاز )   بسیاری فناوری اطلاعات را مترادف با كامپیوتر می دانند. این تلقی، از…

معرفی رشته

فناوری چیست


فناوری[۱] یا تکنولوژی (به فرانسوی: Technologie، تکنولوژی)(بهانگلیسی: Technology، تکنالِجی) دانش-مهارتی است برای ساختن افزار (نرم یا سخت). این دانش-مهارت ممکن…