فیزیک

آموزش

معماری یازدهم فنی و حرفه ای -عناصر جزئیات


معماری یازدهم فنی و حرفه ای عناصر جزئیات دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید ترین…

آموزش

فیزیک دهم-گرماسنجی


فیزیک دهم گرماسنجی سرکار خانم تیموری دبیر ناحیه یک مشهد دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از…

آموزش

فیزیک دهم گرمای نهان ذوب و تبخیر


فیزیک دهم گرمای نهان ذوب و تبخیر سرکار خانم تیموری دبیر ناحیه یک مشهد   دانلود گپ باعضویت در کانال…

آموزش

فوتوالکتریک فیزیک پایه ۱۲


فوتوالکتریک فیزیک پایه ۱۲ دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید ترین ویدیوها مطلع شوید عضویت…