لگو

تکنولوژی

لگوی عجیب!!!!


  طراح لوگوی مشهور اندروید، «آیرینا بلاک» است. ۳ سال پیش از آیرینا بلاک و تیم طراحی گوگل تقاضا شد…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک