مخترع اینترنت کیست

تکنولوژی

تاریخچه اینترنت و مخترع آن


۴٫۸ / ۵ ( ۱۹ امتیاز ) تاریخچه اینترنت پیدایش اینترنت (The Internet) به دهه ۶۰ برمی گردد؛ یعنی زمانی…