مصطفی کارخانه

ورزش

کارخانه: به مردم ارومیه قول می‌دهم بازی به بازی بهتر شویم


۵ / ۵ ( ۱ امتیاز ) مصطفی کارخانه درباره پیروزی تیم شهرداری ارومیه مقابل راهیاب ملل مریوان در هفته…