مودم

آموزش شبکه

مودم چیست ؟


Modem مخفف کلمات Modulator/Demodulator بوده و به شما امکان می دهد که کامپیوتر خود را به یک خط تلفن استاندارد…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک