میکروب

سبک زندگی

آنفلوانزا


آنفلوآنزا یا گریپ بیماری واگیردار است که توسط نوعی ویروس آران‌ای از خانواده اورتومیکسویریده (Orthomyxoviridae) ایجاد می‌شود.[۱] این نوع ویروس‌ها…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک