همه چیز درباره اینترنت

تکنولوژی

تاریخچه اینترنت و مخترع آن


تاریخچه اینترنت پیدایش اینترنت (The Internet) به دهه ۶۰ برمی گردد؛ یعنی زمانی که دولت ایالات متحده بر اساس طرحی…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک