واقعیت مجازی

تکنولوژی

واقعیت مجازی


واقعیت مجازی چیست؟ تعریف و کاربردها واقعیت مجازی فناوریی است که در آن محیطی مجازی در جلوی چشمان کاربر قرار…

تکنولوژی

واقعیت مجازی چیست؟ و چگونه کار می کند؟


دستگاه واقعیت مجازی یک کامپیوتر به طور کامل همه جانبه است که احساس بودن در یک واقعیت دیگر را به…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک